UMUHIMU WA USHIRIKIANO MAHALI PA KAZI

UMUHIMU WA USHIRIKIANO MAHALI PA KAZI

Kumekua na malalamiko baina ya wafanyakazi kwa wafanyakazi wenzao au boss na watu anaowasimamia kutokana na kukosa ule muunganiko ama ushirikiano katika masuala ya kikazi.

Nikwambie tu kwamba ushirikiano katika sehemu za kazi unaweza kuleta tofauti kati ya mafanikio na kushindwa kwa biashara nyingi.

Katika sehemu ya kazi yenye ushirikiano, watu binafsi hujihusisha kwa hiari katika mawasiliano ya wazi.

Mara nyingi wasimamizi na wafanyikazi wa ngazi ya chini hufanya kazi pamoja na kujaribu kupunguza mabishano.

Halkadhalika wafanyakazi wanafanya kazi kwa maana kwamba wanajaribu kuzuia matatizo kabla ya kupata nafasi ya kutokea.

Sambamba na hayo, ushirikiano sio jambo rahisi kila wakati kufanikiwa mahali pa kazi, lakini inafaa kujitahidi kwa sababu husababisha utendaji mzuri na wenye tija.

Sasa basi twende sambamba kuangalia umuhimu wa ushirikiano mahali pa kazi.

Kuongezeka kwa tija

Wakati kila mtu anafanya kazi pamoja, mambo yanaweza kufanywa haraka na kwa ufanisi zaidi. Ushirikiano huokoa wakati kwa sababu wafanyakazi na wasimamizi hawahitaji kutenga wakati muhimu kwa mabishano au kusuluhisha mizozo. Kwa sababu wafanyakazi wanaweza kujitolea muda zaidi kwa kazi zao katika sehemu ya kazi ya ushirika, wanazalisha zaidi.

Kuboresha kuridhika kwa kazi

Wakati majibizano na mabishano yanapotawala, mahali pa kazi si mahali pa kufurahisha kuwa. Kwa kuongeza ushirikiano kati ya wafanyakazi, wasimamizi wanaweza kufanya maeneo yao ya kazi kuwa ya kukaribisha na kufurahisha zaidi, ambayo huongeza kufurahia kwa wafanyakazi wakati unaotumia kwenye kazi. Kufanya kazi ili kukuza ushirikiano kunaweza pia kusaidia wasimamizi kupunguza matatizo ya pembeni, kama vile mabishano na migogoro ambayo huwaacha wafanyakazi wakiwa hawajaridhika au kuwa na hamu ya kuacha kazi.

Kununia mfanyakazi

Wanapojitaabisha siku baada ya siku, ni rahisi kwa wafanyakazi kuhisi kama viziwizi kwenye mashine kubwa, wakifanya kazi lakini bila matokeo yoyote. Katika sehemu za kazi za ushirika, wafanyikazi huhisi kama ndege zisizo na rubani na kama vifaa muhimu kwenye mashine iliyotiwa mafuta mengi.

Menejimenti kwa kawaida huwafikia wafanyikazi wa ngazi ya chini katika maeneo ya kazi ya ushirika, kutafuta maoni kuhusu nini kifanyike au jinsi kazi inavyopaswa kukamilishwa. Kwa sababu wafanyakazi wamepewa fursa ya kutoa mchango huu, wanahisi wana sauti katika shirika na wanashiriki katika mafanikio yake.

Kupunguza kutokuelewana

Katika maeneo ya kazi ambayo yanakosa ushirikiano, wafanyakazi kwa kawaida hujigawanya katika makundi. Wakati mahali pa kazi imegawanywa kwa mtindo huu, kutokuelewana kunatawala. Ikiwa usimamizi utakuza ushirikiano wa mahali pa kazi kikamilifu na kuwazuia wafanyakazi kuweka vikwazo kati yao na wenzao, wanakuza uelewano na mawasiliano.

Tuambie msomaji wetu, kazini kwenye mna ushirikiano ama tumwachie Mungu? Hahahaha, tukutane wiki ijayo.


Comments 0


Leave a Reply

Author

Hello, I'm
Saphinia Suleiman

A digital journalist and writer for Mwananchi Scoop. My stories are around entertainment, career, skills development and technology.


Latest Post