Jinsi ya kushughulikia unyanyasaji kazini

Jinsi ya kushughulikia unyanyasaji kazini

Ingawa baadhi ya visa vya unyanyasaji mahali pa kazi ni wazi vinavuka mipaka kati ya taaluma na kibinafsi, unyanyasaji mwingi wa mahali pa kazi ni wa hila zaidi, na katika visa kadhaa mnyanyasaji hajui anafanya chochote kibaya.

 Unyanyasaji mahali pa kazi kwa kawaida hufafanuliwa kuwa maneno au vitendo visivyokubalika au chuki vinavyohusiana na rangi, jinsia, kabila au asili ya kitaifa, dini, ulemavu, hali ya ndoa, mwelekeo wa kingono au umri wa mtu mwingine mahali pa kazi. Unyanyasaji wa kijinsia ni aina moja ya unyanyasaji mahali pa kazi, lakini kuna zingine nyingi. Hakuna njia bora zaidi ya kukabiliana na unyanyasaji mahali pa kazi, lakini kuna hatua unazoweza kuchukua ili kuzuia unyanyasaji usitokee na kukabiliana nao unapotokea.

Hatua ya 1

Kukabili unyanyasaji moja kwa moja. Hebu mtu huyo ajue maneno au matendo yake hayakubaliki. Sema moja kwa moja na useme "Tafadhali acha kuniita "mwana" au "mvulana." Ninaona kuwa inadhalilisha," au "Sipendi kwenda nje. Ninapendelea kuweka uhusiano wetu kuwa wa kibinafsi kabisa." Kumbuka, katika hali nyingi, kupuuza hali hiyo hakutaifanya iondoke, kwa hivyo ni bora kuwa waangalifu. Ikiwa kukabiliana na hali hiyo moja kwa moja hakuzuii unyanyasaji, anza kuandika unyanyasaji. tabia hivyo utakuwa tayari kuripoti.

Hatua ya 2

Andika unyanyasaji. Ripoti unyanyasaji mara moja ikiwa tabia ni dhahiri na kushuhudiwa na wengine. Ikiwa tabia ya unyanyasaji ni ya hila zaidi au ya kibinafsi, andika madokezo au hata tumia kamera ya simu yako kurekodi tabia zozote za kuudhi zinazoelekezwa kwako au kwa wafanyakazi wenzako. Anza kuandika unyanyasaji haraka iwezekanavyo ili uwe na ushahidi wa muundo wa tabia ili kuthibitisha dai la mazingira ya kazi ya uadui. 

Hatua ya 3

Ripoti unyanyasaji kwa msimamizi wako au idara ya Utumishi haraka iwezekanavyo. Baada ya kuripoti unyanyasaji, mwajiri wako ana jukumu la kisheria la kuchunguza na kutatua hali zozote za "mahali pa kazi" na utapokea ripoti iliyoandikwa uchunguzi utakapokamilika. Uchunguzi unaweza kuhusisha angalau mahojiano na wewe na mnyanyasaji aliyeshtakiwa.

 


Comments 0


Leave a Reply

Author

Hello, I'm
Saphinia Suleiman

A digital journalist and writer for Mwananchi Scoop. My stories are around entertainment, career, skills development and technology.


Latest Post